کاتر پلاترPERFECT 

کاتر پلاترPERFECT 

عرض برش دردو سایز 65 سانتی متر و125 سانتی متر

ماکزیمم عرض رول 73 سانتی متر

مجهز به نشانگرLIGHTLASER/REDLEDجهت نشانه گذاری  

قابلیت نیم تیغ زنیو دور بری عکس مستیم از طریق نرم افزار کرل

اتصال به کامپیوتر از طریق پورتUSB 

دارای پایه

صفحه نمایش تاچ پنل

توانایی برش های بسیار ریز تا0.25 M

توانایی تنظیم فشار تیغ بصورت اتوماتیک از طریق پنل دستگاه

توانایی نیم تیغ زنی فرم های چاپ شده با دستگاههای دیجیتال

 

 

خرید