دستگاه کپی شارپ MX-M260

سرعت کپی 26
سرعت پرینت 26
میزان نگهداری کاغذ 999
حافظه داخلی 32
زمان اولین کپی 4.8
زمان گرم شدن 23
مصرف برق وزن
1450 W, pre-heat 90 W, Consumption sleep mode 1.2 W
سایز کاغذ
Min. 5 1/2" x 8 1/2", Max. 11" x 17"
رزولوشن 600
بزرگنمائی :دارد
يقابلیت چاپ دورو :دارد
 
خرید