لب گرد کن صنعتی برقی

  • دارای 7 قالب لب گرد کن
  • ظرفیت 800 برگ
  • صفحه میز بزرگ
  • دارای پدال 
خرید