ترانس تبدیل برق 220V به 110V

       ترانس تبدیل برق 220V به 110V

  • تبدیل برق 110 به 220
  • مناسب برای دستگاه های کپی
  •  2000 وات و 3000 وات

 

خرید