دستگاه صحافی فنرفلزی دوبل ST800

دستگاه صحافی پلاستیکی و دوبل ST800

دارای 34 تیغ مربعی برای فنر فلزی و 21 تیغ مستطیل برای فنر پلاستیکی

 در هر صفحه  PVC قابلیت پانچ 20 برگ تحریر و 4 برگ طلق

قابلیت تنظیم فاصله سوراخها از لبه کاغذ

نقد و بررسی دستگاه صحافی پلاستیکی و دوبل ST800

دستگاه صحافی  پلاستیکی و دوبل ST800 دارای قابلیت صحافی بوسیله فنر دوبل فلزی و فنر پلاستیکی بصورت دستی می باشد. صحافی ST800 بدنه و دسته کاملا فلزی دارد.

دستگاه صحافی  پلاستیکی و دوبل ST800 از فنرهای فلزی دوبل فلزی و پلاستیکی برای صحافی استفاده می کند. شایان ذکر است که دستگاه های صحافی به شش نوع تقسیم می شوند:

1- دستگاه صحافی فلزی دوبل   2- دستگاه صحافی فلزی مارپیچ 3- دستگاه صحافی پلاستیکی ( که در هر کدام با فنر مربوطه صحافی انجام می شود) 4- دستگاه صحافی دوکاره فلزی دوبل و مارپیچ 5- دستگاه صحافی دوکاره پلاستیکی و دوبل فلزی 6- دستگاه صحافی دوکاره پلاستیکی و فلزی مارپیچ ( که در این سه مدل همانطور که از اسم دستگاه مشخص است دستگاه قابلیت صحافی با دو نوع فنر را دارا می باشد مثلا دستگاه علاوه بر صحافی با فنر پلاستیکی می تواند بوسیله فنر دوبل فلزی نیز صحافی انجام دهد.)

خرید