دستگاه صحافی فنر فلزی مورب 8702

             دستگاه صحافی فنر فلزی مورب 8702

  • دارای خلاص کن برای تمامی سمبه ها
  • دارای فنر انداز برقی
  • قابلیت تنظیم عطف
  • ظرفیت پانچ 30 برگ
خرید