دستگاه صحافی فنرفلزی مورب 9028

          دستگاه صحافی فنرفلزی مورب 9028

  • دارای خلاص کن برای تمامی سمبه ها
  • دارای فنر انداز برقی
  • قابلیت تنظیم عطف
  • ظرفیت پانچ 20برگ
خرید