دستگاه صحافی فنر فلزی مورب 9027

            دستگاه صحافی فنر فلزی مورب 9027

  • دارای خلاص کن برای تمامی سمبه ها
  • دارای فنر انداز برقی
  • قابلیت تنظیم عطف
  • ظرفیت پانچ 20 برگ
خرید