پانچ صنعتی

♦ دستگاه پانچ (صحافی)صنعتی

♦ مدل SUPER450

♦ برند SUPU

♦ضخامت پانچ (ضخامت پوشش) 4 میلی متر

♦ ضخامت PVC (ضخامت PE) 0 ~ 1 میلی متر

♦ حداکثر پانچ عرض430mm

♦ حاشیه جانبی قابل تنظیم 2.5 ~ 6.5 میلی متر

♦ سرعت  150 پانچ  در دقیقه

 

خرید