دستگاه کاتر پرفراژ ریلی سه کاره

           دستگاه کاتر پرفراژ ریلی سه کاره

  • کاتر پرفراژ ریلی سه کاره
  • در دو سایز A4 و A3
  • دارای سه تیغ (پرفراژ ،برش ،دال بر)
  • ظرفیت 5 برگ
خرید