کاتر پرفراژ ریلی سه کاره

PERFECT

دستگاه کاتر پرفراژ ریلی سه کاره

در دو سایز A4 , A3

دارای 3 تیغ شامل :پرفراژ،برش،دال بر

ظرفیت :5برگ

خرید