محصولات

کاتر پرفراژ ریلی جیلیسی

نام دستگاه برش دستی کاغذ: کاتر پرفراژ ریلی جیلیسی

توضیحات بیشتر

دستگاه کاترپر فراژ جلیسی شامل 3 کار می باشد که موارد استفاده به این شرح می باشد: 1.کاتر جهت برش کاغذ 2.پرفراژ که جهت پرفراژ کاغذ است که به صورت بلیطی پرفراژ می کند 3.کاتر جهت برشهای تزئینی استفاده می شود

تماس با ما

شالچیان