محصولات

دستگاه کاتر طولی fangling

نام دستگاه برش دستی کاغذ: دستگاه کاتر طولی fangling

توضیحات بیشتر

این کاتر جهت روشهای طولی مورد استفاده قرار می گیرد.
رولهای پرس به صورت سرد و گرم با ابعاد مختلف و متراژ مختلف موجود است.

تماس با ما

شالچیان