محصولات

دستگاه لمینت طولی PDFM

نام دستگاه پرس کارت: دستگاه لمینت طولی PDFM

توضیحات بیشتر

در عرض 110-65-36 سانتیمتر
قابلیت لمینت سررد و گرم
حداکثرسرعت لمینت 2 متر در دقیقه
قابلیت لمینت غلطکی و صفحه ای
قابلیت تنظیم سرعت
دارای کاتر طولی

تماس با ما

شالچیان