محصولات

دستگاه لب گرد کن قدرتی

نام دستگاه لبه گرد کن دستی: دستگاه لب گرد کن قدرتی

توضیحات بیشتر

این دستگاه شامل لب زن و گردبور دور کار استفاده می شود که شامل 6 نوع پرش به اشکال مختلف از کنار کار می باشد.

تماس با ما

شالچیان