محصولات

انواع کاتر دستی

نام دستگاه برش دستی کاغذ: انواع کاتر دستی

توضیحات بیشتر

در ابعاد A4.A3
ظرفیت برش 12 برگ
تیغ های این دستگاه خود تیز می باشد
فنر رول دوبل
انواع فنر روبل دوبل
در سایز های 301.201

تماس با ما

شالچیان